051-38481172 sibesabzadsl@gmail.com

ترافیک عصرتلکام نماینده

[tx_services style=”default” title=”ترافیک (حجم اضافه) اینترنت پرسرعت عصرتلکام” icon=”fa-apple”][/tx_services]
[stextbox id=”warning” direction=”rtl”]
نماینده گرامی :
لطفا شماره خط ADSL مشترک را به طور صحیح با کد شهر و بدون صفر وارد نمایید.
شما می توانید در این بخش میزان شارژ اضافی مورد نظر خود را وارد نمایید و با توجه به هزینه نمایش داده شده اقدام به پرداخت نمایید
بعد از زدن دکمه ارسال شما به درگاه بانک انتخابی وارد خواهید شد و می توانید از طریق کارت بانکی عضو شتاب خود پرداخت را انجام دهید
بعد از پرداخت و تایید پرداخت شما شارژ مربوطه در حساب مشترک منظور خواهد گردید.
نمایندگان توجه فرمایند فقط لیست شماره های مشترکانی که قبلاً ثبت نام کرده اند را می توانند شارژ کنند.
[/stextbox]
[gravityform id=”16″ title=”false” description=”false”]