051-38481172 sibesabzadsl@gmail.com

آدرس و تلفن

دفتر مرکزی شرکت
آدرس:
مشهد – خیابان راهنمایی – بین راهنمایی ۱۷ و ۱۹ – برج تجاری و اداری سلمان – طبقه ۳ – واحد ۱۲ – شرکت فنی و مهندسی ارتباطات سیب سبز
تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۸۱۱۷۲